Bình Bầu .com

Nơi bình bầu các DanhHiệu.com và chức vụ đã được mọi người TiếnCử.com

Một dự án được ươm mầm tại Vườn ươm QuocKhi.com

Giới thiệu

Vì sao cần nhờ TranhCu.com?

Khi tổ chức cần chọn người tài một cách công bằng tuyệt đối thì sẽ nhờ một tổ chức trung gian ẩn danh tổ chức việc tranh cử để ứng viên không thể tác động đến ban giám khảo vì họ sẽ được ban giám khảo phỏng vấn giấu mặt. Nếu tự tổ chức đó tổ chức tranh cử mọi người không tin tưởng vào kết quả bởi vì sẽ có sự gặp mặt sinh ra tiêu cực. Vì vậy bạn sẽ không ai biết tổ chức chủ quản nhờ  TranhCu.com tìm những người này, bạn sẽ được thông báo trúng cử mới được gặp người quản lý các tổ chức này (thường là một tổ chức chính phủ không muốn sinh ra sự tiêu cực nên tổ chức tranh cử ẩn danh)

Mọi người đã có Ename.vn đều có thể đăng ký tranh cử.

Người tranh cử tài trợ một khoản phí cho tranhcu.com thông qua donation.vn

Name.tranhcu.com sẽ được đăng trên opinion.vn để mọi người gửi form, like và comment. CaoKien.com sẽ quyết định người trúng cử qua vòng phỏng  vấn. 

Các vị trí đang cần tranh cử

Bình bầu chức Chủ tịch các cộng đồng nghề nghiệp Việt Nam

CÁC CHUYÊN GIA

NGÀNH SƯ PHẠM

NGÀNH KIẾN TRÚC

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

[giai đoạn 2] Tranh cử chức Trưởng các cộng đồng Chuẩn Tốt tại các trường đại học

Đây là các trường đại học sản xuất ra một loại sản phẩm đặc biệt đó là nhân sự sẽ ảnh hưởng lớn đến xã hội mà trong cộng đồng Chuẩn Tốt có rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng nhân sự của các trường đại học này nên chúng tôi muốn thành lập một cộng đồng đánh giá độc lập về chất lượng nhân sự của các trường đại học này tạo ra dưới góc nhìn về năng lực làm việc chứ không phải thành tích học tập trong trường hoặc khả năng nghiên cứu khoa học. Kết quả những nghiên cứu này chỉ được công bố nội bộ trong cộng đồng Chuẩn Tốt và chỉ mang tính chất tham khảo cho thành viên. 

Do đó, cần có một người tình nguyện viên tổ chức việc đánh giá các sinh viên của cộng đồng này để tuyển chọn ra những người ưu tú cho các doanh nghiệp thành viên khác tuyển mộ, và cho các thành viên khác kết giao hợp tác. Danh sách này cũng được công bố nội bộ. 


[giai đoạn 2] Tranh cử chức Trưởng các cộng đồng Chuẩn Tốt tại các thương hiệu lớn

Đây là những tổ chức ảnh hướng lớn đến sức khỏe và nhận thức của chúng tôi nên chúng tôi thành lập một tổ chức thẩm định chất lượng sản phẩm của tổ chức này nhằm cảnh báo cộng đồng Chuẩn Tốt về những sản phẩm xấu và tiến cử những sản phẩm tốt phục vụ nội bộ cộng đồng Chuẩn Tốt.com. Cộng đồng này gồm những nhân viên trong doanh nghiệp này, khách hàng lớn của nhãn hiệu này, các chuyên gia đánh giá sản phẩm, và những 'thám tử' chuyên điều tra về nguồn gốc của những sản phẩm này[giai đoạn 2] Tranh cử chức Trưởng các cộng đồng Chuẩn Tốt trong các lĩnh vực

Nhiệm vụ của trưởng các cộng đồng này là tập hợp được những người tốt trong cộng đồng này để hướng theo cách thuận tự nhiên, tốt đẹp, tránh bị lôi kéo dụ dỗ vào những trào lưu độc hại và phi tự nhiên. Những người tham gia vào cộng đồng này để chứng tỏ mình theo đường lối chính đạo trong lĩnh vực này. Ví dụ những người du lịch bụi trekking.chuantot.com không bao giờ xả rác, không bao giờ phá hoại môi trường vì chỉ cần một hành động đó của họ cũng có thể bị đưa lên opinion.vn. Những người tử tế, thuận tự nhiên, nhận thức cao trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng muốn tách biệt hẳn khỏi những người nhận thức thấp trong lĩnh vực đó. Đó là lý do trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có một cộng đồng Chuẩn Tốt cho lĩnh vực đó để kẻ một lằn ranh giữa 'vàng thật' và những thứ lóng lánh để mọi người khỏi tốn công 'thử lửa' trước khi kết giao hợp tác. 

[giai đoạn 2] Tranh cử chức Trưởng các hội Rèn Nghề

Các hội này sẽ do trưởng Rennghe.com quyết định người trúng cử

[giai đoạn 2] Tranh cử chức Trưởng các cộng đồng Tôi Luyện

Các hội này sẽ do trưởng ToiLuyen.com quyết định người trúng cử


[giai đoạn 2] Tranh cử chức Trưởng các cộng đồng cài đặt hệ tư duy


[giai đoạn 2] Tranh cử chức Trưởng các cộng đồng khởi nghiệp Cao Kiến


[giai đoạn 2] Tranh cử chức Trưởng các dự án xã hội khác

Các dự án này sẽ do Caokien.com quyết định người trúng cử, người trúng cử sẽ có quyền tổ chức tranh cử các chức thuộc cộng đồng mình quản lý và quyết định người trúng cử.