Bình bầu các danh hiệu 

Cho Cộng đồng kỹ sư Engineer.vn

Link trích dẫn: Engineer.vn.TranhCu.com

Danh sách các nhóm tranh cử trong trang này sẽ hiển thị theo thứ tự nhóm đăng ký tranh cử VÒNG NGOÀI sớm nhất s hiển thị trên cùng. Hãy tham gia, bầu chọn cho các nhóm tranh cử bên dưới, hoặc tiến cử một người phù hợp tại Engineer.vn.TienCu.com

Danh sách những người được bình bầu chức Chủ tịch Cộng đồng kỹ sư Engineer.vn

Chỉ một người duy nhất trúng cử chức vụ này và trên Ename sẽ có thêm một tên miền Chair1.engineer.vn để chứng tỏ là vị chủ tịch thứ 1 của engineer.vn

Hãy bỏ phiếu kín qua biểu mẫu hoặc like và bình luận trên opinion.vn

Danh sách những người được bình bầu danh hiệu kỹ sư Chuẩn Tốt Engineer.vn

Những người có mặt trong danh sách bên dưới là những người có nhiều người tiencu.com cho danh hiệu này, đồng thời họ được mọi người khen thưởng đủ nhiều

Nếu  bạn được phong tặng danh hiệu Kỹ sư Chuẩn Tốt Engineer.vn sẽ được cấp thêm một tên miền YourName.engineer.vn trên website Ename của mình. 

Hãy bỏ phiếu kín qua biểu mẫu hoặc like và bình luận trên opinion.vn

Danh sách những người được bình bầu danh hiệu kỹ sư UAH.Engineer.vn

Những người có mặt trong danh sách bên dưới là những người có nhiều người tiencu.com cho danh hiệu này, đồng thời họ được mọi người khen thưởng đủ nhiều

Nếu  bạn được phong tặng danh hiệu Kỹ sư UAH.Engineer.vn sẽ được cấp thêm một tên miền YourName.uah.engineer.vn trên website Ename của mình. 

Hãy bỏ phiếu kín qua biểu mẫu hoặc like và bình luận trên opinion.vn