Hướng dẫn tranh cử tại Election.vn

Link: Guide.Election.vn

Nội quy chung

Nhóm trúng cử sẽ trở thành Ban quản trị, các thành viên khác trong nhóm tranh cử sẽ là Admin thuộc ban quản trị. 

Trưởng Ban quản trị có toàn quyền:

Trưởng ban quản trị không có nhiệm kỳ, không có thời gian tối thiểu và tối đa giữ chức vụ nàyngười đó sẽ thôi giữ vai trò trưởng ban quản trị trong hai trường hợp sau:

Đối với các Vườn giáo dục khai phóng ldu.vn

Bất kỳ GameSinh.com nào, kể cả là người bên ngoài và chưa từng tham gia vào tổ chức mà họ muốn tranh cử, cũng có thể tranh cử để quản trị một trong các Vườn ươm giáo dục khai phóng trong danh sách tại trang chủ. Mỗi vườn ươm là một đội trong GameTruong.com nên nếu bạn muốn tranh cử để quản trị vườn ươm nào thì phải đăng ký vào đội đó. Mỗi GameSinh.com chỉ được thuộc một đội duy nhất. Nếu bạn chưa phải là GameSinh.com thì vui lòng DangKy.GameTruong.com 

Người trưởng ban quản trị sẽ có chức vụ Chief1.UAH.ldu.vn nếu phát triển thành công Vườn ươm này thì sau 3 năm sẽ được phong chức danh YourEname.chief.vn

Đối với các Cộng đồng nghề nghiệp

Chỉ những Chief.vn mới được tranh cử quản trị các cộng đồng nghề nghiệp. Muốn trở thành một Chief.vn thì một GameSinh.com cần phải phát triển thành công một Vườn ươm giáo dục khai phóng ldu.vn và đạt được chức danh YourEname.Chief.vn 

Bước 1: Đăng ký vào GameTruong.com

Trước tiên bạn cần đăng ký trở thành KhachQuy.com để có YourEname.ename.vn thể hiện năng lực bản thân của mỗi người trong nhóm tranh cử. KhachQuy.com cũng chỉ được thuộc một đội duy nhất. 

Sau đó bạn đăng ký tạo YourEname.Tranhcu.com để có mặt trên Election.vn để mọi người bầu cử cho bạn trên opinion.vn 

Bước 2: Chiêu mộ đồng đội 

Hãy mời bạn bè và đồng nghiệp tham gia vào nhóm tranh cử của bạn để có khả năng trúng cử cao hơn bởi vì Election.vn ưu tiên chọn những nhóm đã tập hợp được đội ngũ quản trị viên hùng mạnh. 

Mỗi người trong nhóm nên đăng ký tạo nhân hiệu tại Ename.vn để thể hiện năng lực của bản thân trên website Name.bidanh.com của họ. Người trưởng nhóm nên thể hiện chiến dịch tranh cử của mình lên một trang trên website Name.bidanh.com của mình. 

Bước 3: Đăng ký tranh cử

Nếu nhóm của bạn đã chuẩn bị xong hãy đăng ký tranh cử tại Register.Election.vn

Sau khi nhận được thông tin đăng ký của bạn, ban quản trị Election.vn sẽ xem website YourName.bidanh.com của các thành viên trong nhóm và những thông tin trong biểu mẫu đăng ký. Nếu nhóm của bạn đủ điều kiện sẽ được mời vào VÒNG PHỎNG VẤN

Bước 4: Vòng phỏng vấn

Vòng phỏng vấn sẽ diễn ra trực tuyến qua Google meet. 

Tất cả thành viên trong nhóm sẽ trò chuyện với một người đại diện của Election.vn trong khoảng 2 đến 3 giờ. Video buổi trò chuyện này sẽ được gửi cho các thành viên trong ban quản trị Admin.ThucGiac.com xem và thảo luận để chọn ra nhóm trúng cử. 

Để các nhóm tranh cử không thể tác động đến người phỏng vấn nhằm thiên vị cho nhóm của họ thì người phỏng vấn sẽ ẩn danh và không lộ diện trong quá trình phỏng vấn.

Nhóm tranh cử cần tài trợ một khoản tiền cho việc tổ chức phỏng vấn, ghi hình, xem và thảo luận để chọn ra nhóm trúng cử của Ban quản trị Admin.ThucGiac.com. Số tiền tài trợ này luôn được cập nhật vào Thư cảm tạ YourName.sponsor.vn. Nếu bạn chưa có Ename thì số tiền này sẽ được cập nhật vào một website Thư cảm tạ dành cho bạn như S1234.Sponsor.vn trong đó 1234 là số thứ tự của nhà tài trợ.